Informe territorial de la província de Barcelona 2014

Accediu a l'Informe Territorial de la província de Barcelona 2014, publicació elaborada conjuntament entre l'equip tècnic de l'OTEDE de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i el Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

L'Informe s’estructura en un primer apartat centrat en l'anàlisi provincial, un segon amb l’anàlisi de cadascuna de les onze comarques barcelonines complementat amb 12 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’aspectes més concrets d’aquestes economies locals, i un recull dels projectes estratègics més destacats de cada comarca. El tercer apartat està format per dues monografies que analitzen l’evolució del sistemes d’innovació comarcals pel període 2009-2012, la primera i ofereixen una primera aproximació quantitativa sobre les activitats que tenen més potencialitat tractora a la província de Barcelona, la segona.