Cens 2021 i habitatges buits

Bon dia,

  Vegeu l'article del geògraf i professor de la URV Robert Casadevall sobre la gran diferència entre les dades d'habitatges buits publicades per l'INE al Cens 2021 i les calculades per tres municipis: Girona, Rubí i Barcelona. Interessants les hipòtesis que planteja per explicar aquestes diferències i que fan pensar que les dades d'habitatges buits del Cens 2021 estan molt sobredimensionades.

https://atlasenconstruccio.blogspot.com/2023/07/habitatges-buits-no-mho-crec.html

Si esteu analitzant les dades del Cens 2021 i hi trobeu "anomalies" del tipus que siguin compartiu-les al fòrum, si us plau.

Darrera resposta: Alícia Consegal i Coderch 26/09/2023 - 13:09
2
1
Temes:
Metodologia

11 comentaris

Consegal i Coderch, Alícia

Hola, companys/-es.

En relació amb el Cens, estic fent la comparativa d'habitatges 2011-2021.

Seguint la metodologia, comparo els conceptes "vivienda" Cens 2021 amb "inmueble" Cens 2011, però surten resultats negatius per gairebé la meitat dels municipis de la comarca (14 de 30).

Us hi heu trobat? Com ho heu resolt? Em podeu donar llum, si us plau? 

Moltes gràcies!

García Saladrigas, Núria

Hola Alícia, 

Si que ens hi vam trobar. Al Baix Llobregat pel que fa a la variació (2011-2021) en el nombre d'habitatges 15 dels 30 municipis tenen variació negativa i la variació comarcal és del -1,9%. Resoldre, no es pot... Vull dir, que el propi INE t'informa que la metodologia és diferent i per tant la comparativa pot estar (està) esbiaixada. Per tant, vam afegir una nota "*S’ha de tenir en compte que la comparativa intercensal té les seves limitacions donat el canvi de metodologia en el cens de 2021."  I hem mostrat únicament la comparativa per al total d'habitatges. 

Sento no poder ser de més ajuda.

Consegal i Coderch, Alícia

Moltes gràcies, Núria. Tots els inputs són bons.

Ho he parlat amb en Gerard i, finalment el que he fet, ha estat seguir la seva proposta; fer la comparativa de les dades del Cadastre 2021 i 2011 d'immobles d'ús residencial.

Quant al document, he posat la taula de la compativa habitatges 2021-immobles2011 a l'annex en comptes del cos del text i fer l'exercici citat més amunt i posar els resultats al cos del text. No sé si m'explico.

Moltes gràcies!

Muñoz Torrent, Xavier

Sobre un tema concomitant al dels habitatges buits, us informo que el proppassat 30 de juny, es va publicar al bloc de la xarxa Perfil de la Ciutat l'article de Terrassa sobre "Posar fre a l'escalada de preus de l'habitatge...", que apunta alguns temes molt significatius a l'entorn d'aquell assumpte. 

Salut! Xavier

Muñoz Torrent, Xavier

Estimats/des col.legues,

A recordar, en tot cas, que aquest tema de la comptabilització dels habitatges buits no és nou, a banda de les dades que ara publica l'INE. Ni en el seu moment tampoc ens vam creure la informació que anteriorment ja publicaren altres fonts al respecte, ni tampoc ens la podem creure ara. 

Des de fa ja uns anys (1915-16) que a Terrassa (Servei d'Habitatge) s'assagen estudis al voltant de la dada que presentava la Generalitat sobre les unitats d'habitatge, i més en especial sobre les unitats buides (suposadament disponibles per integrar el mercat immobiliari).

El 2018-19, per tractar de sortir de dubtes, es va encarregar un treball de camp específic (assistència tècnica externa), combinat amb l'acció dels inspectors municipals i l'anàlisi de les dades disponibles dels registres propis (padró, cadastre, escombraries, etc) i es va descobrir, en el cas de les propietats pertanyents a persones físiques, una múltiple casuística impossible de verificar només amb dades administratives. Es posava de manifest que en gran part d'aquells habitatges aparentment sense residents, o bé hi residia en realitat algú que no hi estava empadronat, o bé l’habitatge no estava en condicions de ser habitat (en mal estat o ruïnós), o bé estava ocupat per una activitat econòmica o social, o bé, simplement, estava sent usat pel propietari per a activitat particular, o com a annex a l'habitatge principal, o com a magatzem o lloc per als seus hobbies, sense cap intenció d’introduir-lo en el mercat, sense que s'advertís majoritàriament una causa purament especulativa. 

En el cas dels habitatges en grans paquets pertanyents a grups econòmics (grans tenidors), la situació pot ser diferent, en tant que majoritàriament aquest parc estaria destinat a una funció marcadament especulativa (es precisament sobre aquell que el govern municipal aleshores ja pretenia intervencions). La crisi immobiliària va ser precisament la que va propiciar posar en mans dels bancs i corporacions inversores un estoc creixent d'immobles, que se segueix mantenint (i que a sobre és molt volàtil pel que fa a la titularitat de la propietat). 

Amb les dades de 2018, n'apareixien per a Terrassa, després d'un primer garbellament, 12.514 habitatges suposadament sense residents. Després de l'anàlisi detallat, s'arribà a la conclusió que realment buits i en disposició de ser habitats en restaven només 1.733 habitatges, això és menys d'un 2% del total del parc d'habitatges de la ciutat. D'això, a més, se'n deduiria, per a les mateixes dates, que aproximadament tan sols entre un 15 i un 20% d'aquell parc buit estaria ofertat en el mercat immobiliari privat de lloguer (seguint els informes webscrape sobre l'oferta locals dels API).

En tot cas, es fa força evident que per reproduir fefaentment la realitat cal comptar amb altra informació que l'INE no ha considerat. En aquest ordre de coses, seria molt oportú unificar la metodologia d'abordatge, per tal com és aquesta una informació estratègica  pel que fa a la mesura del creixement urbà i de les necessitats reals d'habitatge (recordem que l'accès a l'habitatge es considera part dels drets fonamentals), a banda de qualsevol exigència d'informació que pugui determinar la participació en programes de finançament de polítiques socials o de consideració sobre tensionaments del mercat immobiliari.

Xavier

Canals, Pep

Bons apunts i reflexió, Xavi! Gràcies per compartir-ho! Com diu l'Alícia, aneu en compte a l'hora d'interpretar les dades censals d'habitatge buit, molt allunyades dels comptatges d'habitatges buits que molts municipis realitzen creueant diferents fonts i amb treball de camp. Quan s'analitzin aquestes dades incorporeu una nota ben gran amb la definició de l'INE per evitar equívocs.

Consegal i Coderch, Alícia

Molt bona aportació, Xavier. Gràcies per compartir-ho.

En tot cas, com sempre, cal posar èmfasi en què ens està dient i/o no dient aquella dada. Pel que sembla, encara que parlin d'habitatges buits, i d'acord amb la metodologia, no és exactament allò que tenim en ment. 

Des del meu punt de vista, haurien d'haver canviat la nomenclatura. Al cap i a la fi, a la metodologia ho equipara més aviat amb immobles que no pas amb habitatge buit. Clar que seria admetre una pèrdua d'informació en un tema molt delicat actualment. 

Vigileu els titulars que feu!! ;)

Reverté, Gerard

Amén!! Totalment d'acord Ali

García Saladrigas, Núria

Bon dia, 

Nosaltres també hi estem treballant (i intentant fer una comparativa intercensal que potser no hauriem de fer) i justament avui he trobat això a la metodologia: 

"Por tanto, a diferencia del censo anterior, un inmueble utilizado como consulta médica ubicado en un edificio residencial que en Catastro figura con clave de uso residencial se va a contabilizar como vivienda en el censo 2021. Esta diferencia conceptual va a implicar una aparente ruptura en la series de datos de viviendas entre ambos censos.  

...

Los datos de viviendas 2021 no serán por tanto comparables a las viviendas de 2011 sino más bien a los inmuebles ya que con la información catastral no puede determinarse si algo que está declarado como vivienda se está usando como local."

Pg.75 del fitxer metodologia

Per tant, la nova metodologia no només afecta als habitatges buits, sinò en el total d'habitatges i com els consideren.

Canals, Pep

Vegeu l'Informe dels resultats del Cens d'habitatges buits a Barcelona, impulsat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). Veureu que en aquest projecte, basat en treball de camp, l'Ajuntament de Barcelona va identificar 10.052 habitatges buits, mentre que el Cens 2021 en troba 75.475 (més 16.124 amb baixos consums i 55.767 amb consum esporàdic). Aquestes mateixes dades les que menciona en Robert Casadevall al seu post.

Roca, Roger

Bon dia,

vaig estar treballant les dades de llocs de treball i municipi de residència i em va semblar que l'autocontenció era força baixa. Amb alguns de vosaltres ho vaig estar parlant. Per tant, aquesta em sembla una altra possible anomalia.

Roger