Nou HERMES

NOU HERMES. Tercera versió amb una imatge més actual i que, aprofitant la millora continua de la xarxa d’Internet (major velocitat, programes de gràfics i mapes online), ofereix un nou tractament de la informació més àgil i una presentació més visual i accessible.

Novetats:

  • Millora dels informes de síntesi municipal: més informació (dues pàgines més) i nous gràfics i mapes vinculats a Google Chart
  • Creació de nous informes: Pressupost, Cadastre, Turisme i EPA
  • Millora de la resta d’informes
  • Incorporació d’un nou àmbit territorial: el sistema territorial (31 sistemes)
  • Millora en l’apartat del Glossari

Properament, en la major part de la informació georeferenciable s’implementaran mapes temàtics.