canvi climàtic

Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic

Interessant informe que desenvolupa una metodologia d’anàlisi que permet obtenir una diagnosi a nivell municipal de quin és el grau de vulnerabilitat i resiliència al canvi climàtic dels municipis de Catalunya.

Perfils climàtics municipals

La Diputació de Barcelona ha desenvolupat una nova eina de comunicació tècnica: el Perfil climàtic.