perfil climàtic

Perfils climàtics municipals

La Diputació de Barcelona ha desenvolupat una nova eina de comunicació tècnica: el Perfil climàtic.