Informe "Els components del creixement a les economies locals de la província de Barcelona. Anàlisi shift-share"

Benvolgudes i benvolguts,

Informe Els components del creixement a les economies locals de la província de Barcelona. Anàlisi shift-share, informe elaborat per en Carlos Pardo (Barberà del Vallès), Gerard Reverté (Mataró), Jordi Boixader i Pep Canals (OTEDE).

El document analitza trenta-sis sistemes territorials, d’acord amb la delimitació del planejament territorial. Per a cada un, cerca respondre tres preguntes: fins a quin punt la dinàmica ocupacional del període 2008-2014 s’explica per factors endògens o bé està fortament marcada pel context català i internacional? Quina ha estat la dinàmica ocupacional dels diferents sectors a cada àmbit geogràfic? I quina ha estat l’evolució d’un territori en relació amb altres de comparables?

Podeu trobar un article resum de l’Informe a l’Informe Territorial de la Província de Barcelona 2015

L’Informe es troba a l’apartat Informació socioeconòmica del web de la Gerència de Desenvolupament Econòmic.

Esperem que us sigui d’interès i us demanem que el difongueu als vostres territoris ja que l’escala territorial utilitzada és útil per entendre millor les seves estructures productives.