24a EDICIÓ DE L'ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA (2019)