Jornada tècnica sobre "Models de governança dels sistemes urbans"