Document de la sessió amb l'AMB sobre àmbits territorials estadístics (16/09/2020)