La inversió en educació afavoreix realment l'ascens social?