Llibre blanc de la visualització de la informació. Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)