Video curs Reutilització de dades obertes en l’anàlisi socioeconòmica