Ponència Dr. Josep Oliver sobre l'impacte econòmic de la Covid-19