Plans locals de reactivació econòmica i social davant l'impacte de la COVID-19 (versió 3 / 22 de juliol)