Nova data de la Jornada 25 anys XODEL: dimarts, 26 de novembre