Baròmetres de ciutat, enquestes i eines d'escolta activa - Resum de la jornada a Terrassa