Jornada "El paper dels observatoris de ciutat. Cercant des dels municipis el paper de vigia i de far"