10enes Jornades SIG lliure (Girona, 24-29 de maig)