Ni el 2025!!! Inquietants previsions sobre ocupació i perfils professionals a Espanya.