Visita a l’exposició dels 100 anys de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)