Quart workshop del Pla Director Urbanístic Metropolità: L’Àrea metropolitana de Barcelona en el sistema urbà europeu