Els sistemes d’innovació comarcals a la província de Barcelona. Conceptualització, disseny i resultats pel període 2009-2012