L’avaluació econòmica com a eina per a la presa de decisions (Nota d'Economia)