Apunts

The Millennium Project

El Projecte Mil·leni és un think tank global fundat el 1996 que vincula internacionalment experts de corporacions, universitats, ONGs, agències de la ONU i governs a través de més de 50&n

Tallers d’economia social i solidària I. Les pràctiques econòmiques

L'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic realitzarà del 3 al 21 de març Taller "Les pràctiques econòmiques", amb caràcter semipresencial.

1

Ocupació i desenvolupament social a Europa 2013

La Comissió Europea ha publicat el seu informe anual sobre la situació del mercat de treball europeu i els reptes socials que afronta la UE. Destaca un significatiu augment del risc de pobresa entre la població treballadora com a conseqüència de la crisi econòmica.

Informe econòmic Esade 2014

L’informe econòmic anual de l’escola de negocis Esade preveu per a 2014 un creixement d

Catàleg de productes i serveis de la XODEL 2014

Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL 2014. Consulteu-lo aquí.

Població activa local estimada del 2013 i plantilla taxa d'atur registrat (nova EPA)

Actualització pel 2013 de la població activa local estimada calculada a partir del mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

La cultura: un sector curt de coneixement?

Des de l'any 2001 s'està utilitzant a Catalunya la classificació d'activitats d’alt valor afegit a partir d'una adpatació de la classificació de l'OCDE. Però de forma un tant sorprenent la clasificació catalana no inclou els epígrafs 90 i 91 corresponents a activitats que suposen el moll de l’ós del sector cultural com les “activitats de creació, artístiques i d’espectacles” (90) i biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals (91).

Informe sobre l’economia social i el tercer sector. Una aproximació al seu impacte en l’ocupació i l’economia

Visió global sobre el marc i el context on l’economia social i el tercer sector s’han desenvolupat, així com les seves aportacions a la creació de riquesa i de llocs de treball,

Informe trimestral de conjuntura de la Província de Barcelona. 3r trimestre 2013

Informe trimestral elaborat per l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

Podeu consultar aquest i la resta d'informes socioeconòmics a l'apartat Observatori de Desenvolupament Econòmic: