Memòria d'activitats de la XODEL 2008-2016

Activitats de la XODEL a destacar el 2016:

  -Tres reunions internes,

  -Taller amb el Grup de recerca "Territori, població i ciutadania" de Geografia de la UB,

  -Sis sessions amb l’Idescat,

  -Curs a mida Comunicació d’informació estadística i socioeconòmica,

  -Continuació dels tres grups de treball:

           Mesura del benestar en l’àmbit local

           Visualització de dades i infografies

           Avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments públics

  -Producció de tres informes:

            Llibre blanc de la visualització de la informació

            La mesura del benestar en l’àmbit local

            Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona

  -Actualització de la població activa local registrada i la taxa d’atur registral,

  -Posada a disposició d’informació empresarial del SABI,

  -Actualització del Catàleg de productes i serveis. Edició 2016,

  -Publicació de 148 continguts nous a la Comunitat virtual.

1
Etiquetes:
Memòria XODEL
1
Temes:
General